Stanovy „Hotelové hry“

1.Účastníci „Hotelové hry“

1.1. Hotelová hra je určena jak ubytovaným hotelovým hostům, tak hostům neubytovaným. Může hrát jednotlivec, i skupina.

1.2. Každý účastník této hry musí podepsat Prohlášení o absolvování hry na vlastní nebezpečí a zodpovědnost.

1.3. Hry se mohou účastnit také nezletilé osoby, a to pouze v doprovodu svých rodičů nebo jiné dospělé osoby. Pokud se hry účastní nezletilé osoby v doprovodu jiné dospělé osoby, musí tato osoba podepsat Prohlášení o převzetí odpovědnosti za nezletilé osoby. Pokud zákonný zástupce nezletilého účastníka, dovolí, aby se hry nezletilý účastnil, podepíše zákonný zástupce Prohlášení zákonného zástupce.

1.4. Ve vlastním zájmu účastníci neporušují zákony ani pravidla v místě obvyklá (ne všude je možno jít nebo projít – je zde mnoho soukromých pozemků).

 

2.Pomůcky pro „Hotelovou hru“

2.1. Pomůckami pro „Hotelovou hru“ jsou: GPS přístroj, buzola, tištěný průvodce, poznámkový blok, psací potřeby, baterky a kapsička k zavěšení na krk.

2.2. Recepční hotelu vypůjčí účastníkovi před započetím hry pomůcky pro hru. Účastník po dokončení hry tyto pomůcky vrací zpět recepční hotelu, s výjimkou poznámkového bloku.

2.3. S pomůckami účastník zachází šetrně, aby nedošlo k jejich poškození či ztrátě.

2.4. Ubytovaní hosté, pokud svůj pobyt neukončili, vratnou zálohu na pomůcky k rukám recepční hotelu neskládají. V případě poškození některé z pomůcek, jim bude na jejich hotelový účet přičtena částka škody vzniklé na pomůcce.

2.5. Neubytovaní hosté skládají k rukám recepční hotelu vratnou zálohu na pomůcky, která si zálohu ponechá až do ukončení hry.  V případě poškození některé z pomůcek, bude vratná částka krácena o výši škody vzniklé na pomůcce. V případě vrácení pomůcek bez porušení, recepční vrací hostu celou výši zálohy.

2.6. Účastník hry může použít místo zapůjčeného GPS přístroje například svůj mobilní telefon, který je vybavený GPS přijímačem a aplikací pro navádění (která má ideálně turistické mapy uložené v telefonu, a ty pracují v offline režimu, např. aplikace Mapy.cz). Aplikace musí umět především navigovat podle vložených souřadnic GPS (souřadný systém WGS-84) ve formátu N SS°MM´VV.V“ a E SS°MM´VV.V“.

 

3.Pravidla „Hotelové hry“

3.1. Hra, která má naučně zábavný charakter, začíná i končí na recepci hotelu SportArtCentrum. Smyslem hry je především se pobavit a možná se i něco naučit J.

3.2. Hru si lze rozdělit do dvou etap (např. dopoledne a odpoledne nebo do dvou dnů). Po pauze účastník pokračuje, tam kde skončil v první etapě. Vždy, ale po domluvě s recepční, která koriguje průběh hraní hry, i vzhledem k dalším účastníkům.

3.3. Hotelová hra vede trasou v okolí přírody hotelu SportArtCentrum. Účastník hry neničí přírodu, nezanechává odpadky, nezakládá oheň a nechová se v lese hlučně. Účastník v žádném případě netrhá vzácné rostliny Přírodních Památek Poskla I, II a III.

3.4. Hotelová hra se skládá z několika stanovišť. První stanoviště odkazuje na druhé, druhé na třetí atd., až dojde k cíli.

3.5. Účastník musí na každém stanovišti najít skrýš s nápovědou, nápovědu vyluštit a pomocí GPS přístroje jít na další stanovistě. Protože GPS přístroj naviguje na další stanoviště vzdušnou čarou, nepůjde účastník přesně podle této „čáry“, ale respektuje pouze přibližný směr chůze a případné překážky obejde.

3.6. V komplikovaných místech trasy mohou být na stromech zavěšeny provázky. Účastník jde podle těchto provázků.

3.7. Manuál k GPS přístroji, manuál k buzole a klíče k šifrám obsahuje tištěný průvodce.

3.8. Schránky se vzkazy a nápovědou jsou vždy nějak ukryty. Zprávy mohou být jakkoli zašifrovány a schránky mohou být ukryty kdekoli a jakkoli.

3.9. Účastník po přečtení a vyluštění vzkazu, vloží vzkaz zpět do schránky a schránku schová tak, jak jím byla nalezena, aby i další účastníci měli stejné podmínky hry.

3.10.  Účastník projde trasou hry až k cíli a hra končí nalezením pokladu.

3.11.  V tištěném průvodci je uvedeno telefonní číslo na recepci hotelu SportArtCentrum. V případě, že účastník nemůže najít na nějakém stanovišti schránku nebo nemůže vyluštit šifru, pošle na recepci hotelu SMS s číslem stanoviště, které právě hledá nebo luští (SMS ve formátu: stanoviště 4a). Recepční mu zašle text se souřadnicemi a nápovědou tohoto stanoviště. V případě, že se účastník ztratil a neví kde je, nebo se nějak zranil, zavolá na uvedené číslo recepce hotelu o pomoc. 

Novinky

Permanentky na tenis a badminton - zimní provoz

13. 08. 2019

Léto je sice v plném proudu, ale zima se pomalu blíží. 
Permanentky na tenis i badminton jsou v prodeji!!!
1670MzU.jpg
 
Skvělý dárek k narozeninám nebo k jiné příležitosti.
 
Pro rezervace kurtu je nutné volat předem!
 
Bližší informace naleznete zde...
nebo na tel.:+420 702 059 114
 

 

Video prezentace hotelu SportArtCentrum

03. 04. 2017

VIDEO PREZENTACE hotelu SportArtCentrum!

1207NjY.jpg

 https://youtu.be/Nl4u2Y5nO7U 

 

Všechny novinky