Zpracování osobních údajů

Vítejte na stránce zpracování osobních údajů. Jsme si plně vědomi důležitosti ochrany vašich osobních údajů a chceme vás informovat o tom, jak s nimi nakládáme.

Sběr a použití údajů: Při využívání našich služeb můžeme sbírat určité osobní údaje, jako jsou jméno, kontaktní údaje a preference. Tyto údaje jsou používány pouze k poskytování našich služeb a nebudou sdíleny s třetími stranami bez vašeho souhlasu.

Bezpečnost: Zavazujeme se chránit vaše osobní údaje před neoprávněným přístupem, ztrátou nebo zneužitím. Používáme moderní bezpečnostní opatření a technologie k zajištění bezpečnosti vašich údajů.

Práva subjektu údajů: Máte právo žádat informace o tom, jaké údaje o vás zpracováváme, a máte také právo na opravu či vymazání těchto údajů, pokud to není v rozporu s platnými zákony.

Kontakt: Pokud máte jakékoli otázky ohledně zpracování vašich osobních údajů, neváhejte nás kontaktovat na našem kontaktním formuláři.

Děkujeme za vaši důvěru.

1.1.2023

Sport art centrum v Prostřední Bečvě hodnocení